บันทึก Thailand Records

ลูกค้าร่วมต่อโลโก้ Kia บันทึกสถิติ

ตู้ป.ณ.ข่าว 3 ลงข่าวกิจกรรม CSR

Kia BM.P. ร่วมกับลูกค้า ทำกิจกรรม CSR มอบของ

กิจกรรมสำหรับลูกค้า

เรียนรู้เทคนิคการขับขี่-ท่องเที่ยว